IT-teamet
för Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner

Status för projektet Ny gemensam IT-miljö

Byte till ny IT-miljö är nu genomförd i Kävlinge och Staffanstorps kommun och nu har IT-teamet dragit vidare till Burlövs kommun. Senaste nytt är att den 25/4 fick alla i kommunen det nya mailsystemet Outlook. Nu är det dags för slutspurten för projektet vilket innebär att ominstallera alla datorer i Burlövs kommun. Projektet planeras vara klart den 31/5.
Arbetet har utförts med tillfredställande resultat för både Kävlinge och Staffanstorps kommun. Oförutsedda händelser och problem har uppstått under arbetets gång men projektet har fokuserat på att lösa problemen efterhand och vi har nu en ny stabil IT-miljö att bygga vidare på.
Det finns restpunkter för både Kävlinge och Staffanstorps kommun som prioriteras inbördes och betas av efterhand i samråd med verksamheten och projektet arbetar för att lösa dessa punkter samtidigt som förberedelserna sker inför utrullningen i Burlövs kommun.

  • Om något inte fungerar tillfredsställande ska det anmälas till IT-support på support.itteamet.selänk till annan webbplats
  • Information och manualer finns att tillgå på www.itteamet.selänk till annan webbplats

Statistik:

  • Byte av epost för administrationen och ca 2500 datorer är installerade i Kävlinge (Utfördes under tidsperioden okt 2012-jan 2013)
  • Byte av epost för administrationen och ca 1200 datorer är installerade i Staffanstorp (Utfördes under tidsperioden 28 februari till den 27 mars)
  • Totalt ca 140 applikationer färdiga för distribution för Kävlinge och Staffanstorps kommun
Sidansvarig: Marcus Larsen

Senast publicerad: 2013-04-26      Senast ändrad: 2013-04-26