IT-teamet
för Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner

Projektet ”Ny gemensam IT-miljö” formellt avslutat den 31/5.

Projekt som hade i uppgift att föra våra tre kommuner närmare och skapa förutsättning för framtida gemensam effektiv drift är i mål och syftet är uppfyllt!

Tre kommuner med tidigare tre olika IT-miljöer och olika förutsättningar har nu en gemensam IT-plattform som baserar sig på ett Microsoft AD med en gemensam metakatalog. Alla kommunernas nätverk är sammankopplade och bärbara datorer kan på detta sätt sömlöst logga in i de olika kommunerna. Alla elever & lärare har via metakatalogen konto skapade och kan arbeta i GoogleApps. Alla datorer kör en i grunden enhetlig Windows 7 64-bit och Office 2010.

Väldigt mycket är genomfört under de 1,5 år som vi aktivt arbetat med projektet. Oförutsedda händelser och problem har uppstått under arbetets gång men projektet har fokuserat på att lösa problemen efterhand och vi har nu en ny stabil IT-miljö att bygga vidare på. Några restpunkter finns kvar, vissa håller vi på att jobba med just nu och vissa är planerade i samråd med verksamheten men kommer ta längre tid att slutföra.

Lite statistik:

  • Ny e-postlösning för administrationen och ca 2500 datorer ominstallerade i      Kävlinge (Utfördes under tidsperioden okt 2012-jan 2013)
  • Ny e-postlösning för administrationen och ca 1200 datorer ominstallerade i Staffanstorp (Utfördes under tidsperioden 28 februari till den 27 mars)
  • Ny e-postlösning för administrationen och ca 1300 datorer ominstallerade i Burlöv (Utfördes under tidsperioden 25 april till den 24 maj)
  • Totalt ca 210 applikationer färdiga för distribution. (Utöver applikationer finns det ca 50 länkar distribuerade)

IT-teamet vill passa på att tacka alla de personer i verksamheten som hjälpt oss!
Ni vet vilka ni är och utan er hade vi aldrig kunna genomföra detta projekt. Vi har fått hjälp med listor, prioriteringar, programvaror, planritningar, nycklar, larm, m.m. Ni har ställt upp på helger och givit oss feedback på vad som funkat eller varit problem
Tack!

Närmast väntar nu välbehövlig semester även för IT-teamet. Vi kommer dock vara bemannade under hela sommaren, så ni når oss som vanligt. I höst kommer vi att fortsätta utveckla vår tekniska plattform och dessutom kommer IT-teamet att arbeta vidare med vår organisation för att på bästa sätt stödja er verksamhet.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Lindén
______________________
IT-driftchef, IT-teamet

Sidansvarig: Marcus Larsen

Senast publicerad: 2013-08-26      Senast ändrad: 2013-08-26