IT-teamet
för Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner

IT-teamet börjar SLA diskussioner med verksamheterna.

I dagarna startat IT-teamet SLA (Service Level Agreements = Tjänstenivåavtal) diskussionerna med verksamheterna i de tre samarbetskommunerna. Nu i starten har vi på IT-teamet ett mål med att innan nyår ha startat upp 10 SLA diskussioner med verksamheterna. De diskussioner vi ska fokusera på innan nyår är framtagna i samarbete med de tre IT-beställarna. Under 2015 kommer vi att fortsätta SLA diskussionerna för att gå igenom alla IT-system, -tjänster och –funktioner med verksamheterna.

Att skriva SLA med verksamheterna ger IT-teamet en operationell inriktning som vi då även är överens med verksamheterna om. Detta gör att vi förhoppningsvis har en gemensam bild av och förväntan på leveransen från IT.

Sidansvarig: Marcus Larsen

Senast publicerad: 2014-11-10      Senast ändrad: 2014-11-10